Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
naukowcy Źródło: Urcomunicacion, licencja: CC BY-SA 3.0.
Urcomunicacion, licencja: CC BY-SA 3.0
Ćwiczenie 1

Co jest potrzebne, aby dokonać odkrycia? Wybierz trzy najważniejsze spośród podanych przykładów i uzasadnij swój wybór.

 • praca

 • pytanie

 • obserwacja

 • przypadek

 • poszukiwania

 • geniusz

 • szczęście

 • upór

 • sprzęt

 • pieniądze

 • pomysł

 • wiedza

 • potrzeba

Uniwersytet Wrocławski,
Ćwiczenie 2

Przepisz do zeszytu wybraną myśl i wytłumacz, jak ją rozumiesz.

 • Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć. James Joyce

 • Odkrycie polega na tym, aby zobaczyć to, co wszyscy widzieli, i pomyśleć to, czego nie pomyślał nikt. Albert Szent‑Gyorgi

 • Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował, jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski. Aleksander Fleming

 • Jedyny sposób, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe. Arthur C. Clarke

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Czy wiesz, czym odkrycie różni się od wynalazku? Zastanów się, a potem zapisz swoje spostrzeżenia tutaj lub w zeszycie. Podaj przykłady każdego z nich.

Ćwiczenie 7

Oto przykłady ważnych odkryć i wynalazków. Przerysuj do zeszytu poniższą tabelę i ją uzupełnij. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.

Odkrycie

Odkrywca

Wynalazek

Wynalazca

penicylina

 

żarówka

 

teoria ewolucji

   

Alexander Bell

 

Robert Koch

piorunochron

 
 

Vasco da Gama

 

Gutenberg

Ćwiczenie 8
Ciekawostka

Czy można rzucić uchem? Albo cisnąć okiem? Nie... ale można za to rzucić okiem, czyli spojrzeć. W języku polskim są pewne stałe związki wyrazowe, w których nie można zamieniać poszczególnych wyrazów, bo zmienia się ich całe znaczenie. Nazywamy je związkami frazeologicznymi.

Ćwiczenie 9

Przygotujcie wystawę pt. „Najwięksi odkrywcy i ich odkrycia”.