Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Exercise 1
Utwórz definicję mapy planistycznej lub ewidencyjnej.
Source: licencja: CC BY-SA 2.0.
Exercise 2
Wymień, jakie rodzaje map mogą być przydatne podczas wycieczki w góry.
Source: licencja: CC BY-SA 4.0.
Exercise 3
Dopasuj tytuł mapy z jej typem. Mapa fizyczna Azji w skali jeden do czterdziestu tysięcy milionów, Mapa stref klimatycznych Ziemi w skali jeden do stu dwudziestu pięciu milionów, Mapa gleb Polski w skali jeden do pięciuset tysięcy, Mapa turystyczno-topograficzna fragmentu Gór Świętokrzyskich w skali jeden do sześćdziesięciu tysięcy, Mapa fizyczna krajów bałtyckich w skali 1:500 000. Możliwe odpowiedzi: 1. Mapa ogólnogeograficzna małoskalowa, 2. Mapa tematyczna średnioskalowa, 3. Mapa tematyczna małoskalowa, 4. Mapa ogólnogeograficzna średnioskalowa, 5. Mapa ogólnogeograficzna wielkoskalowa.
Exercise 4
Wybierz poprawną odpowiedź: mapą tematyczną społeczno-ekonomiczną jest mapa: 1. topograficzno-turystyczna Gór Stołowych, 2. mapa fizyczna Hiszpanii, 3. mapa okręgów przemysłowych w Niemczech.
Exercise 5
Przyporządkuj wymienione typy map do odpowiedniej grupy. Klasyfikacja według treści, Klasyfikacja według formy, Klasyfikacja według przedstawianego obszaru Możliwe odpowiedzi: 1. mapa topograficzna, 2. mapa kontynentu, 3. mapa państwa, 4. mapa fizyczna, 5. mapa analogowa, 6. mapa cyfrowa
Exercise 6
Uzupełnij zdania. Wyrazy dobierz z podanych poniżej. Podczas zwiedzania Ojcowskiego Parku Narodowego pomocna będzie mapa Tu uzupełnij, która ze względu na skalę jest mapą Tu uzupełnij. Badacze, którzy zajmują się zagadnieniami demograficznymi, wykorzystują często metodę kartogramu. Jest to mapa Tu uzupełnij, która na małej powierzchni przedstawia zwykle cały kraj lub region w podziale na mniejsze jednostki terytorialne, zatem jest także mapą Tu uzupełnij, biorąc pod uwagę kryterium skali.
Exercise 7
Stwórz pytanie związane z tematem lekcji.
Source: licencja: CC BY-SA 3.0.
Exercise 8
Ułóż tytuły map w kolejności od największej do najmniejszej skali. Elementy do uszeregowania: 1. Mapa hipsometryczna Szwajcarii w skali jeden do pięciu milionów, 2. Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego w skali jeden do dwudziestu tysięcy, 3. Mapa hydrograficzna Polski w skali jeden do dwóch milionów, 4. Mapa Beskidu Sądeckiego w skali jeden do pięćdziesięciu tysięcy
Zgłoś problem