Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
RyJjwGYi9PVm811
77 Okładka Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 1

Do każdego z wymienionych wyrazów dopisz po trzy określenia. Zaobserwuj, jaką formę przyjmuje przymiotnik. Od czego ta forma zależy?

R4Fcx322RUaj91
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 2

Do każdego z wymienionych czasowników dopisz po trzy przykładowe wyrazy tak, żeby zachować sens wyrażenia. Zaobserwuj, jakiego przypadka domaga się czasownik.

R1Tsdz4BUIDoo1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3

Do każdego z wymienionych czasowników dopisz po trzy wyrazy. Zaobserwuj, jaką formę mają dopisane wyrazy. Jaka to część mowy?

RNw1PiJyrrBEP1
zadanie interaktywne
Rt4RDUfdS529611
licencja: CC 0
RwpWO1fXG4eGG11
licencja: CC 0
Ćwiczenie 4
R1UrEPjlwfqAm1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R16p108gNiDyL1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
Rvs0xvi63Ja5v1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1QXj0pWsirBP1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1FqrDarAhaQZ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.