Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
R1WNqQaLjA2ES1
Źródło: Ewa Dobrzyńska, licencja: CC BY 3.0.

Już na pewno wiesz, jak bardzo ważną rolę w twoim aparacie spełnia układ optyczny. Jego głównym elementem jest soczewka. To ona powoduje, że promień światła odpowiednio się zakrzywia i pozostawia swój ślad na błonie światłoczułej (tak było w aparatach analogowych) lub na matrycy cyfrowej. Odszukaj w zasobach sieci Internet w jaki sposób światło przechodzi przez soczewkę. Dokonaj również analizy powstawania obrazu powiększonego. Co to jest i jaki wpływ na powiększenie ma ogniskowa soczewki? Jakie urządzenia oprócz aparatów fotograficznych wykorzystują właściwości soczewek? Odpowiedzi na te pytania przedstaw w prezentacji multimedialnej.

i0yeKr72fT_d5e114

Twój projekt obejmuje następujące zadania:

 1. Wyszukaj w zasobach sieci Interneti0yeKr72fT_d278e146Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacje na temat soczewek, ich właściwości i zastosowania.

 2. W programie graficznym:

  1. narysuj w jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki w zależności od ich kształtu.

 3. W arkuszu kalkulacyjnym

  1. wykonaj obliczeniai0yeKr72fT_d278e152wykonaj obliczenia wielkości obrazu powstałego w wyniku zastosowania soczewki w zależności od jej ogniskowej.

  2. efekty obliczeń przedstaw na wykresie. Dobierz samodzielnie typ wykresu.

 4. Przygotuj prezentację multimedialną przedstawiającą działanie soczewki i jej zastosowanie
  W  programie do tworzenia prezentacji:

  1. Zaprojektuj strukturę prezentacji

  2. W prezentacji zaprojektuj slajd ukazujący w jaki sposób promień światła przechodzi przez soczewkę. Do tego celu zastosuj animację niestandardową zwaną ścieżką ruchui0yeKr72fT_d278e191ścieżką ruchu.

  3. Na kolejnych slajdach przedstaw: rodzaje soczewek, wielkości charakteryzujące soczewki, wykorzystanie soczewki w układzie optycznym aparatu fotograficznego, zastosowanie soczewek.

  4. Zaprojektuj slajd, w którym umieścisz obliczenia i wykres wykonany w arkuszu kalkulacyjnym. Skorzystaj z możliwości kopiowania i wklejania obiektów pomiędzy dokumentami.

  5. Wykonaj slajd, na którym umieścisz źródła pozyskanych informacji

  6. Rozmieść wszystkie elementy zachowując zasady dobrze skomponowanego obrazu.

  7. Dobierz przejścia slajdówi0yeKr72fT_d278e166przejścia slajdów.

  8. Zapisz prezentację w wybranej lokalizacji na dysku swojego komputera

  9. Przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy. Przed wystąpieniem, sprawdź, czy wszystkie potrzebne urządzenia zostały podłączone do komputera.

 5. Skopiuj plik z prezentacją do wirtualnego dyskui0yeKr72fT_d278e178Skopiuj plik z prezentacją do wirtualnego dysku. Wcześniej uzgodnij z nauczycielem wybór tego dysku. Udostępnij goi0yeKr72fT_d278e185Udostępnij go swojemu nauczycielowi.

i0yeKr72fT_d5e187

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • stanowisko komputerowe wyposażone w:

  1. program graficzny,

  2. arkusz kalkulacyjny,

  3. program do tworzenia prezentacji multimedialnych

  4. podłączenie do sieci Internet dające możliwość wyszukiwania informacji w zasobach internetowych.

i0yeKr72fT_d5e232

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie:

 • wyszukiwania informacji w zasobach internetowych,

 • wykonywania rysunków za pomocą programu graficznego

 • stosowania zasad kompozycji obrazu,

 • projektowania tabel w arkuszu kalkulacyjnym i wypełniania ich danymi,

 • projektowania prostych formuł w arkuszu kalkulacyjnym,

 • tworzenia wykresu,

 • zaprojektowania struktury prezentacji i wypełnienie jej niezbędnymi obiektami (tekstem i grafiką),

 • zaprojektowania animacji obiektów prezentacji,

 • zaprojektowania przejść slajdów,

 • prezentowania własnej pracy,

 • korzystania z wirtualnego dysku i udostępniania na nim danych.

i0yeKr72fT_d278e146
i0yeKr72fT_d278e152
i0yeKr72fT_d278e166
i0yeKr72fT_d278e178
i0yeKr72fT_d278e185
i0yeKr72fT_d278e191