Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1JDgotZzHBxJ

Znam Hymn Unii Europejskiej

Ważne daty

1824 – pierwsze publiczne wykonanie IX Symfonii Ludwiga van Beethovena

1972 – pierwsze oficjalne wykonanie Hymnu Europy

1993 – Powstanie Unii Europejskiej i jednoczesne przyjęcie Hymnu Europy za Hymn Unii Europejskiej

2004 – Wstąpienie Polski do Unii

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1QMAZ9fS0CAA
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

1. W zakresie śpiewu. Uczeń:

1) śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym:

B) wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne),

3) śpiewa, dbając o emisję i higienę głosu, stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i inne, zachowując naturalne właściwości głosu;

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

7. Porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni).

8. Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory.

Nauczysz się

grać na flecie prostym melodię Hymnu Unii Europejskiej;·

śpiewać Hymn Unii Europejskiej;·

rozpoznawać słuchem instrumenty, za pomocą których jest odgrywany hymn

Unia Europejska

Unia Europejska to związek dwudziestu ośmiu demokratycznych krajów europejskich. Jest zarazem największą i najprężniejszą organizacją tego typu na świecie. Mimo tego, że nie jest państwem, podobnie jak inne kraje posiada swoje symbole: hymn i flagę. Unia Europejska posiada również inne elementy, które ją wyróżniają: walutę, paszport, domenę internetową. W krajach członkowskich w dniu 9 maja obchodzony jest Dzień Europy na pamiątkę procesu jednoczenia Europy. W Unii Europejskiej zwraca się uwagę na wspólną tożsamość, historię, tradycję prawną i dziedzictwo kulturowe państw członkowskich. Dewizą Unii Europejskiej jest motto w języku łacińskim In varietate concordia. Na język polski motto tłumaczy się w dwojaki sposób: Jedność w różnorodności lub Zjednoczona w różnorodności. Które tłumaczenie bardziej Ci odpowiada? Uzasadnij swoją wypowiedź. Nasz kraj w UE jest od 2004 roku.

RQrmYon2RY1Ox
Ilustracja interaktywna przedstawia flagę Unii Europejskiej. Na ilustracji umieszczony jest aktywny punkt, po wybraniu którego wyświetli się dodatkowa informacja: 1. Flaga Unii Europejskiej przedstawia dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na chabrowym tle. Symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii.
Flaga Unii Europejskiej, wikimedia.org, domena publiczna
Ćwiczenie 1
R18doyohizMH1
Wybierz spośród wymienionych wszystkie prawdziwe zdania o Unii Europejskiej. A. Unia Europejska jest państwem, B. Unia Europejska posiada swoją flagę, C. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2014 roku, D. Do Unii Europejskiej należą wszystkie kraje z całej Europy, E. Unia Europejska to związek demokratycznych państw europejskich, F. Unia Europejska posiada swój hymn, G. Dewizą Unii Europejskiej jest Jedność w różnorodności H. Unia Europejska posiada własną walutę.
RdZ4EWBK9TTaN
Ćwiczenie 2
Wybierz opis właściwy dla flagi Unii Europejskiej A. Biała flaga z pomarańczowym konturem w kształcie kontynentu. B. Biało-żółta flaga z dwoma kluczami, C. Niebieskie tło i 12 złotych, pięcioramiennych gwiazd D. biało-czerwona

Hymn Unii Europejskiej

HymnemHymnHymnem Unii Europejskiej od 1993 roku jest „Oda do radości”. Utwór ten pochodzi z finału IX SymfoniiSymfoniaSymfonii Ludwiga van Beethovena, którą kompozytor skomponował prawie dwa wieki wcześniej. Beethoven napisał melodię „Ody...”, natomiast tekst zaczerpnął z poematu Fryderyka Schillera, ponieważ utożsamiał się z wizją braterstwa zawartą w jego treści. Beethoven często nazywany jest nowatorskim klasykiem, w IX symfonii jako pierwszy wprowadził głos ludzki, czyli symfonia ta stała się utworem wokalno‑instrumentalnymWokalno – instrumentalna muzykawokalno‑instrumentalnym.

Z tego względu, że w Unii Europejskiej występuje wiele narodowości, podczas uroczystości obowiązuje wersja instrumentalna hymnu, którą opracował Herbert von Karajan. Hymn wyraża wspólne wartości państw członkowskich i nie zastępuje roli hymnów narodowych. Rękopis symfonii został wpisany w 2001 roku na listę UNESCO

RSbmHdgtiCLtv
Ludwig van Beethoven, Rękopis IX symfonii d-moll op. 125, wikimedia.org, domena publiczna

Wysłuchaj fragmentu finału IX Symfonii Beethovena. Dzieło to zostało napisane na orkiestrę symfoniczną.Orkiestra symfonicznaorkiestrę symfoniczną. Zwróć uwagę na głosy ludzkie. W partiach wokalnych Beethoven obsadził sopranSopransopran, altAltalt, tenorTenortenor, barytonBarytonbarytonchórChórchór.

RMQ5MgwE6Ipcv
Ilustracja interaktywna przedstawia „Portret Ludwiga van Beethovena”, autorstwa Josepha Karla Stielera. Na olejnym obrazie ukazany jest mężczyzna w ciemnym stroju z widocznym białym, kołnierzem koszuli oraz zawiązanym pod nim, czerwonym halsztukiem (chusta). Kompozytor ma siwe, falowane włosy, w lewej dłoni trzyma zeszyt nutowy. Prawa ręka, trzymająca ołówek, zawieszona jest nad stroną zeszytu. Twarz Beethovena wyraża skupienie, usta są zaciśnięte, oczy spoglądają w dal. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: IX Symfonia, finał (fragment), autorstwa Ludwiga van Beethovena oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Nagranie rozpoczyna się dynamiczną i szybką grą instrumentów, ta część kończy się czymś w rodzaju fanfary po której muzyka na chwilę cichnie. Delikatnie pojawia się główny temat by za chwilę wybuchnąć w pełnej obsadzie chóru mieszanego i orkiestry symfonicznej. Chór i orkiestra głośno i dobitnie wyśpiewują po niemiecku tekst “Ody do radości”.
Joseph Karl Stieler, portret Ludwika van Beethovena, 1820, Dom Beethovena, Bonn, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna (ilustracja); Ludwig van Beethoven, IX Symfonia, finał (fragment), online-skills, CC BY 3.0 (dźwięk)

Przed Tobą opracowanie Ody do radości śpiewanej po polsku. Słuchaj uważnie melodii i śledź jednocześnie tekst. Następnie ponownie odtwórz nagranie i zaśpiewaj razem z nagraniem. Jeżeli dobrzy opanujesz melodię, łatwiej Ci będzie nauczyć się jej grać na instrumencie.

RUFwfTmPYj1KY
Ilustracja interaktywna przedstawia flagę Unii Europejskiej i Polski. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: „Oda do radości wersja wokalna z tekstem polskim” oraz pojawi się możliwość odtworzenia nagrania. Utwór wykonuje chór mieszany z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Pieśń jest majestatyczna, spokojna. Pierwszą zwrotkę śpiewają mężczyźni, w części, która się powtarza dołączają do nich kobiety. Drugą zwrotkę, dużo bardziej dynamicznie śpiewa cały chór.
Flagi Unii Europejskiej i Polski, online-skills; „Oda do radości”, wersja wokalna z tekstem polskim, online-skills, CC BY 3.0 (dźwięk)

Słowa: Fryderyk Schiller

Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński

Oda do radości

(fragment)

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól

święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk,

z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy niebios krąg.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:

na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam.

Kolejnym krokiem będzie śpiew z podkładem muzycznym, ale już bez partii wokalnych. Uważnie słuchaj wersji orkiestrowej, zachowaj odpowiednie tempoTempotempo.

R1cGU6a7g7JcC
Ilustracja interaktywna przedstawia cztery flagi Unii Europejskiej. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: Oda do radości, wersja instrumentalna, autorstwa Ludwiga van Beethovena, wykonawca SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden i Freiburga, dyr. Roland Kluttig oraz pojawi się możliwość odtworzenia nagrania. Utwór rozpoczyna się dynamiczną przygrywką z wyraźnymi kotłami, później muzyka cichnie, staje się delikatna, później aranżacja znacznie odbiega od tematu, ok. 3 minuty utworu powraca główny temat, pojawia się w różnych opracowaniach, w różnej obsadzie instrumentalnej, w małych fragmentach. Chwilę później muzyka staje się smutna i bardzo spokojna, jak zza chmur czasami przebijają się fragmenty właściwej melodii. Dopiero w 6 minucie pojawia się temat w całości. Najpierw w delikatnym opracowaniu na instrumenty dęte drewniane, później w mocniejszej odsłonie w wykonaniu instrumentów dętych blaszanych i smyczkowych.
Powiewające flagi Unii Europejskiej przy Parlamencie Europejskim, Bruksela, Belgia, online-skills, CC BY 3.0 (ilustracja) „Oda do radości”, wyk. SWR Symphony Orchestra, coe.int, CC BY 3.0
Ćwiczenie 3
R1SWdFFbmIVdy
Dokończ zdania: A. Hymnem Unii Europejskiej jest .... B. Utwór ten skomponował ... C. Jest on częścią... D. Wersję instrumentalną hymnu opracował...

Gram na instrumencie

Przed Tobą nauka gry na dowolnym instrumencie melodycznym. Zacznij od czytania nut. Następnie odtwórz nagranie i zagraj na instrumencie tyle razy, ile potrzebujesz. Jak dobrze opanujesz melodię zagraj bez pomocy nagranej melodii.

RzLQHwiooqRKS1
„Oda do radości”, zapis nutowy, online-skills, CC BY 3.0
RQT1rnl0q84B9
Ilustracja interaktywna przedstawia cztery flagi Unii Europejskiej. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: Oda do radości (Hymn Unii Europejskiej) na flecie, autorstwa Ludwiga van Beethovena, wykonawca Zbigniew Wiertel oraz pojawi się możliwość odtworzenia nagrania. Na nagraniu melodia Ody do radości zagrana na flecie prostym bez akompaniamentu.
Flagi Unii Europejskiej koło budynku Parlamentu Europejskiego, Bruksela, Belgia, online-skills, CC BY 3.0 (ilustracja); „Oda do radości” (fragment), online-skills, CC BY 3.0 (dźwięk)

Muzyczne ciekawostki na temat Hymnu Unii Europejskiej

Rada Europy udostępniła szerokiej publiczności nagrania różnych interpretacji hymnuHymnhymnu europejskiego. Nagrania te to Rapsodia na temat Hymnu Europejskiego francuskiego kompozytora Christopha Guyarda. Zostały zamówione przez Radę Europy do użycia w filmach dokumentalnych, wiadomościach i innych programach o Radzie Europy.

Posłuchaj trzech wersji hymnu w wykonaniu orkiestry symfonicznej, fortepianuFortepianfortepianuorganówOrganyorganów.

R1W1gqqx9gT84
Wersja Ody do radości w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Główny temat wykonują flety, przez chwilę skrzypce, pozostałe instrumenty grają delikatny akompaniament.
R1VyyFqlUhXqp
Wersja fortepianowa "Ody do radości". Pianista często zmienia tempo. Trudno byłoby z nim śpiewać.
R1KmYQ5cyz2bN
Oda do radości wersja na organy. Nagranie rozpoczyna się głośnym fragmentem zagranym przy użyciu wielu głosów. Potem organista prawie przy każdej frazie zmienia barwę organ.

Oda do radości była wykorzystywana również w innych celach. W 1956 roku połączone reprezentacje olimpijskie wschodnich i zachodnich Niemiec użyły jej jako swojego hymnu. Była też hymnem Rodezji, państwa w Afryce. W 1989 w nieco zmienionej wersji została wykonana dla upamiętniała upadku Muru Berlińskiego. Oda jest też oficjalnym motywem muzycznym Copa Libertadores. Są to międzynarodowe rozgrywki klubowe pomiędzy najlepszymi klubami piłkarskimi Ameryki Południowej oraz Meksyku.

R19Z4OZlud3se
Ćwiczenie 4
Dokończ zdanie: Rapsodia na temat Hymnu Europejskiego francuskiego kompozytora Christopha Guyarda jest wykorzystywana w ….
przykłady Ody do radości opracowane na poszczególne instrumenty, coe.int, CC BY 3.0
RMPFokPMgN5wW
Ćwiczenie 5
Wskaż aparat wykonawczy, który wykonuje różne wersje Ody do radości. Możliwe odpowiedzi: 1. orkiestra symfoniczna, 2. Big Band, 3. zespół jazzowy, 4. zespół rockowy
Przykłady „Ody do radości” opracowane na różne instrumenty , coe.int, CC BY 3.0
R1Qu3rOhXjk7j
Ćwiczenie 6
Na nagraniu melodia Ody do radości z podłożonym bardzo wyraźnym rytmem na dwa. Po wstępie rozpoczyna się rapowanie. Wybierz styl muzyczny w jakim został zaaranżowany utwór: A. reggae, B. folk, C. hip-hop, D. disco.
Przykład wykonania Hymnu Unii Europejskiej, coe.int, CC BY 3.0

Praca domowa

Ćwiczenie 7

Wpisz w okienko nazwę instrumentu, na którym grany jest Oda do radości.

R1LC3TZ288e7j
Nagranie rozpoczyna się głośnym fragmentem zagranym przy użyciu wielu głosów. Potem organista prawie przy każdej frazie zmienia barwę organ.
RmfsPlYJ3cbjg
Odpowiedz na pytanie: Czym różni się obsada wykonawcza dziewiątej symfonii Beethovena od wcześniejszych ośmiu symfonii tego kompozytora?

Słownik pojęć

Alt
Alt

niski głos kobiecy lub chłopięcy; też: osoba śpiewająca takim głosem.

Baryton
Baryton

męski głos pośredni między tenorem a basem; śpiewak o takim głosie.

Big Band
Big Band

duży zespół jazzowy (12–20 osób), podzielony na 4 sekcje: trąbek, puzonów, saksofonów i instrumentów rytmicznych (fortepian, kontrabas, gitara i perkusja).

Chór
Chór

zespół śpiewaków wykonujących wspólnie utwór muzyczny.

Folk
Folk

styl muzyki oparty na wzorach muzyki ludowej.

Fortepian
Fortepian

[wł. forte ‘mocno’, piano ‘cicho’], instrument muzyczny z grupy chordofonów uderzanych (chordofony).

Hip hop
Hip hop

styl w muzyce rozrywkowej, wywodzący się z tej subkultury, oparty na elementach rapu, muzyki disco, soulu i funku.

Hymn
Hymn

uroczysty i podniosły utwór poetycki lub oparty na nim wokalny utwór muzyczny, sławiący Boga, bohaterów, wielkie idee itp

Instrumentalna muzyka
Instrumentalna muzyka

przeznaczona do wykonywania na instrumentach; zespołowa (kameralna, orkiestrowa), solowa (fortepianowa, skrzypcowa itd.).

Jazz
Jazz

jeden z nurtów muzyki współczesnej, powstały pod koniec XIX w. w kręgu Murzynów amerykańskich, łączący tradycje muzyczne euro‑amerykańskie z afrykańskimi.

Melodia
Melodia

ciąg następujących po sobie dźwięków, uporządkowanych według zasad tonalnych, rytmicznych i formalnych, tworzących pewną całość.

Organy
Organy

instrument muzyczny z grupy aerofonów (klawiszowych).

Orkiestra symfoniczna
Orkiestra symfoniczna

orkiestra złożona z instrumentów smyczkowych, dętych, perkusyjnych, harfy, niekiedy fortepianu i innych.

Pop
Pop

pop music, popular music, muzyka popularna, utożsamiana z rozrywkową.

Rap
Rap

styl w muzyce wokalnej charakteryzujący się ekspresyjną, silnie zrytmizowaną melodeklamacją.

Reggae
Reggae

jeden z nurtów współczesnej muzyki rozrywkowej, wywodzący się z wysp Morza Karaibskiego, głównie z Jamajki, stanowiący konglomerat oryginalnych lokalnych gatunków muzycznych, takich jak calypso (mento) i ska (rocksteady) oraz gatunków, które już wcześniej zyskały światową popularność, jak rhythm and blues, rock, soul.

Sopran
Sopran

najwyższy głos żeński lub chłopięcy.

Symfonia
Symfonia

cykliczna forma orkiestrowa, zazwyczaj 4‑częściowa, zbudowana zgodnie z zasadami cyklu sonatowego.

Tempo
Tempo

szybkość wykonania utworu muzycznego, zaplanowana przez kompozytora lub realizowana podczas wykonania, uznawana za jeden z elementów utworu (obok melodii, harmonii, rytmu, metrum itp.).

Tenor
Tenor

najwyższy głos męski; też: śpiewak o takim głosie.

Wokalna muzyka
Wokalna muzyka

muzyka przeznaczona do śpiewu.

Wokalno – instrumentalna muzyka
Wokalno – instrumentalna muzyka

o utworze muzycznym: przeznaczony do śpiewania i wykonywania na instrumentach; o zespole muzycznym: śpiewający i grający na instrumentach.

Słownik pojęć opracowano na podstawie:

encyklopedia.pwn.pl

Biblioteka muzyczna

RMQ5MgwE6Ipcv
Ilustracja interaktywna przedstawia „Portret Ludwiga van Beethovena”, autorstwa Josepha Karla Stielera. Na olejnym obrazie ukazany jest mężczyzna w ciemnym stroju z widocznym białym, kołnierzem koszuli oraz zawiązanym pod nim, czerwonym halsztukiem (chusta). Kompozytor ma siwe, falowane włosy, w lewej dłoni trzyma zeszyt nutowy. Prawa ręka, trzymająca ołówek, zawieszona jest nad stroną zeszytu. Twarz Beethovena wyraża skupienie, usta są zaciśnięte, oczy spoglądają w dal. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: IX Symfonia, finał (fragment), autorstwa Ludwiga van Beethovena oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Nagranie rozpoczyna się dynamiczną i szybką grą instrumentów, ta część kończy się czymś w rodzaju fanfary po której muzyka na chwilę cichnie. Delikatnie pojawia się główny temat by za chwilę wybuchnąć w pełnej obsadzie chóru mieszanego i orkiestry symfonicznej. Chór i orkiestra głośno i dobitnie wyśpiewują po niemiecku tekst “Ody do radości”.
Joseph Karl Stieler, portret Ludwika van Beethovena, 1820, Dom Beethovena, Bonn, Niemcy, wikimedia.org, domena publiczna (ilustracja); Ludwig van Beethoven, IX Symfonia, finał (fragment), online-skills, CC BY 3.0 (dźwięk)
RUFwfTmPYj1KY
Ilustracja interaktywna przedstawia flagę Unii Europejskiej i Polski. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: „Oda do radości wersja wokalna z tekstem polskim” oraz pojawi się możliwość odtworzenia nagrania. Utwór wykonuje chór mieszany z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Pieśń jest majestatyczna, spokojna. Pierwszą zwrotkę śpiewają mężczyźni, w części, która się powtarza dołączają do nich kobiety. Drugą zwrotkę, dużo bardziej dynamicznie śpiewa cały chór.
Flagi Unii Europejskiej i Polski, online-skills; „Oda do radości”, wersja wokalna z tekstem polskim, online-skills, CC BY 3.0 (dźwięk)
R15eoBSkzUpyA
Ilustracja interaktywna przedstawia flagę Unii Europejskiej. Po zaznaczeniu kursorem myszy grafiki zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny „Hymn Unii Europejskiej”, akompaniament, „Oda do radości”, autorstwa Ludwika van Beethovena.
Flagi Unii Europejskiej koło budynku Parlamentu Europejskiego, Bruksela, Belgia, online-skills, CC BY 3.0 (ilustracja); Hymn Unii Europejskiej (fragment), online-skills, CC BY 3.0 (dźwięk)
R1W1gqqx9gT84
Wersja Ody do radości w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Główny temat wykonują flety, przez chwilę skrzypce, pozostałe instrumenty grają delikatny akompaniament.
R1VyyFqlUhXqp
Wersja fortepianowa "Ody do radości". Pianista często zmienia tempo. Trudno byłoby z nim śpiewać.
R1KmYQ5cyz2bN
Oda do radości wersja na organy. Nagranie rozpoczyna się głośnym fragmentem zagranym przy użyciu wielu głosów. Potem organista prawie przy każdej frazie zmienia barwę organ.

Bibliografia

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

red. Alina Gałązka, Tomasz Karpowicz, Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

https://europa.eu/european‑union/about‑eu/symbols/anthem_pl Oficjalny portal Unii Europejskiej