Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Z wyborem „ch” czy „h” uczniowie mają zwykle najwięcej problemu. Ze wszystkich trudności ortograficznych najmniej mają tu do powiedzenia zasady, za to najwięcej trzeba po prostu zapamiętać. Przyda się tutaj pamięć aktora!

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Wybierz dziesięć słów z „ch” i ułóż z nimi krótkie dyktando. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 9