Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

W rejonie twojej miejscowości na pewno mieszkają różne zwierzęta. Mogą to być zarówno większe ssaki, jak również pospolite lub rzadko spotykane ptaki. Tereny te zamieszkują na pewno różne gatunki gadów i płazów. Zbierz na ich temat informacje w zasobach Internetu, w bibliotece, punkcie informacji turystycznej. Jeśli ci się uda wykonaj samodzielnie zdjęcia napotkanych zwierząt. Wykorzystując zebrane informacje zaprojektuj i wykonaj ulotkę. Może zainteresujesz nią odwiedzany wcześniej punkt informacji turystycznej.

Twój projekt obejmuje następujące zadania:

 1. Wyszukaj w zasobach sieci Internet informacje na temat zwierząt zamieszkujących rejon twojej miejscowości. Skorzystaj z Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Zarchiwizuj zdjęcia i informacje tekstowe. Odnotuj informacje o autorach pozyskanych informacji.

 2. Zeskanuj fotografie zwierząt, które pozyskałeś w formie drukowanej

 3. W miarę możliwości wykonaj samodzielnie zdjęcia, nie zapominając o zasadach kadrowania obrazu.

 4. W programie graficznym:

  1. przygotuj wykonane zdjęcia do umieszczenia ich w ulotce, tzn. dostosuj rozmiar, skadruj zgodnie z zasadami kompozycji, popraw kontrast, jasność i kolory, a także wyróżnij najważniejsze szczegóły tych zdjęć.

 5. Zaprojektuj ulotkę o zwierzętach twojego regionu, tzn.:

  1. przygotuj strukturę ulotki,

  2. podziel dokumentna kolumny,

  3. dobierz orientację strony,

  4. wstaw informacje tekstowe,

  5. wstaw ilustracje, na których umieść źródło ich pochodzenia,

  6. dobierz tło dokumentu,

  7. Zapisz ulotkę w formacie PDF,

  8. Dobierz paramenty drukowania i wydrukuj 1 egzemplarz ulotki,

  9. Przygotuj się do zaprezentowania swojej pracy.

Do wykonania projektu potrzebujesz:

 • skaner

 • urządzenie rejestrujące obraz (aparat fotograficzny, tablet lub smartfon)

 • stanowisko komputerowe wyposażone w program do obróbki grafiki rastrowej, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz dające możliwość wyszukiwania informacji w zasobach internetowych.

 • drukarkę drukującą w kolorze

Wykonanie projektu przyczyni się do doskonalenia twoich umiejętności w zakresie:

 • wykonywania fotografii zgodnie z zasadami kompozycji,

 • wyszukiwania informacji w różnych zasobach, między innymi w Internecie,

 • obróbki graficznej fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany rozmiaru obrazu, kadrowania, modyfikacji kontrastu, jasności i balansu kolorów oraz wyróżniania fragmentów zdjęć,

 • zaprojektowania struktury dokumentu podzielonego na kolumny,

 • komponowania tekstu i ilustracji w jednym dokumencie tekstowym,

 • przygotowania dokumentu do druku i wydrukowania go,

 • prezentowania własnej pracy.