0015 Iloczyn wektora przez liczbę oraz iloczyn skalarny wektorów