0049 Czy można określić przedział, w którym zawiera się wynik pomiaru pośredniego?