0114 Jak w obliczeniach wykorzystać związek między prędkością kątową a prędkością liniową oraz przyspieszeniem dośrodkowym?