0168 Wyznaczamy wartość współczynnika tarcia statycznego na podstawie analizy zachowania ciała na równi pochyłej