0178 Jak wykorzystać zasadę równoważności układów inercjalnych?