0194 Interpretujemy pole pod wykresem zależności mocy od czasu.