0197 Ruch ciała na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia