0247 Jak zastosować zasady dynamiki dla ruchu obrotowego?