0251 Moment pędu punktu materialnego oraz moment pędu bryły sztywnej