0406 Jak odróżnić przekaz energii w formie pracy mechanicznej od przekazu energii w postaci ciepła?