0445 Teoria kinetyczno-molekularna gazu doskonałego.