0509 Jak definiuje się potencjał pola i jaka jest jego jednostka?