0530 Jak stała dielektryczna wpływa na natężenie pola w kondensatorze i jego pojemność?