0580 Interpretujemy charakterystykę prądowo-napięciową elementów obwodu