0727 Jak opisać zależność natężenia i amplitudy fali od odległości od punktowego źródła?