0761 Jak wykorzystać związek między kątem dyfrakcji, stałą siatki i długością fali?