0762 Opisujemy zależność ogniskowej soczewki od jej krzywizny oraz współczynnika załamania.