0764 Konstrukcja obrazu po przejściu promieni przez soczewkę skupiającą