0766 Jak określić położenie obrazu na podstawie równania soczewki?