0777 Jak wyznaczyć wartość współczynnika załamania światła z pomiaru kąta granicznego?