0794 Zwierciadło kuliste wklęsłe - bieg promieni i konstrukcja obrazu