0813 Astygmatyzm, starczowzroczność, jaskra i zaćma – czy można je korygować?