0863 Długość fali de Broglie`a dla poruszających się obiektów makroskopowych