Zajęcia komputerowe

Edukacja
Podstawowa
Zajęcia komputerowe

Klasa V

Treści
Pojęcia

autor:
Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Jacek Lipecki, Sławomir Szaruga, Lidia Aparta-Koura, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Izabela Dubaniewicz, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki

opinia językowa:
Joanna Dobkowska

opinia merytoryczna:
Leszek Rudak, Łukasz Tomczyk

opinia WCAG:
Przemysław Rogalski