Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Geografia

Klasa I

Autorzy:
Andrzej Boczarowski, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Roman Nowacki, Michał Augustyniak, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja techniczna:
Krzysztof Jaworski, Maja Ligenza, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Radosław Bączkowski, Andrzej Bogusz, Paweł Hawro, Krzysztof Jaworski, Jakub Kamiński, Jan Kiełczewski, Olga Mikos, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen