Kultura i życie

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Język polski

Klasa III

XX LECIE
Rozwinięcie
Istnienie i przemijanie
Rewolucja w poezji: wizje katastrofy, sny o śmierci i kołysanki
Literatura w polityce - polityka w literaturze
Dylematy tożsamości: Feministyczny romans
Dylematy tożsamości: Nowoczesność jako źródło cierpień
Dylematy tożsamości: Oblicza obcości
Spotkania ze sztuką

Autorzy:
Marian Bielecki, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Marcin Poprawa, Marek Pustowaruk

Koordynator prac zespołu autorów:
Joanna Bajda, Tomasz Piekot

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
dr Agata Hącia, mgr Teresa Kosyra-Cieślak

Opinia językowa:
dr Tomasz Karpowicz

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Adam Pietrasiewicz