Informatyka

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Informatyka

autor:
Piotr Napieralski, Krzysztof Guzek, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Maciej Kacperski, Sławomir Szaruga

opinia językowa:
Joanna Dobkowska

opinia merytoryczna:
Liliana Byczkowska-Lipińska, Łukasz Tomczyk

opinia WCAG:
Przemysław Rogalski