Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Geografia

Klasa III

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autorzy:
Edward Dudek

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Roman Nowacki, Michał Augustyniak, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka, Robert Wers

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja techniczna:
Krzysztof Jaworski, Agnieszka Lipowicz, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Olga Mikos, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen