Świat pod lupą

Edukacja
Ponadgimnazjalna
Biologia

Klasa I

Autorzy:
Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Zuzanna Kaźmierczak

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Elżbieta Szedzianis, Marek Kaczmarzyk, Grażyna Skirmuntt

Redakcja językowa:
Beata Gawlik

Redakcja techniczna:
Krzysztof Jaworski, Maja Ligenza, Aleksandra Ryczkowska, Ewa Zadykowicz

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen