Świat pod lupą

Edukacja
Gimnazjalna
Edukacja dla bezpieczeństwa

Autorzy:
Michał Banaś, Paweł Gawłowski, Sławomir Ochrem

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Małgorzata Gajecka, Ewa Jaworska, Paweł Nowak, Lesław Wełyczko

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Redakcja techniczna:
Małgorzata Gajecka, Krzysztof Jaworski, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Andrzej Bogusz, Krzysztof Jaworski, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen