Kultura odmienia

Edukacja
Gimnazjalna
Język polski

Klasa II

TU
Spotkania ze sztuką
Spotkania ze sztuką

Autorzy:
Justyna Bajda, Marian Bielecki, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Dariusz Dybek, Aleksandra Kucharska, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Dorota Michułka, Marcin Poprawa, Marek Pustowaruk, Anna Żurek

Koordynator prac zespołu autorów:
Joanna Bajda, Tomasz Piekot

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Jadwiga Bednarek, dr Joanna Dobkowska

Opinia językowa:
dr Katarzyna Kozłowska

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Adam Pietrasiewicz