Zajęcia komputerowe

Edukacja
Podstawowa
Zajęcia komputerowe

Klasa IV

autor:
Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Jacek Lipecki, Lidia Aparta-Koura, Anna Koludo, Sławomir Szaruga, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Izabela Dubaniewicz, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki

opinia językowa:
Joanna Dobkowska

opinia merytoryczna:
Leszek Rudak, Łukasz Tomczyk

opinia WCAG:
Przemysław Rogalski