ważn@historia Średniowiecze

Edukacja
Gimnazjalna
Historia

Klasa I

Średniowiecze. Podsumowanie

Autorzy:
Przemysław Wiszewski

Koordynator prac zespołu autorów:
Przemysław Wiszewski

Koordynatorzy prac:
Ryszard Balicki, Artur Preisner

Redakcja techniczna oraz opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Contentplus.pl sp. z o.o.

Opinie merytoryczno-dydaktyczne:
prof. Bogumiła Burda, mgr Anna Wilczyńska

Opinia językowa:
mgr Klemens Stróżyński

Opinia w zakresie spełnienia wymagań odnoszących się do podręczników w postaci elektronicznej:
Mateusz Ciborowski