Świat pod lupą

Edukacja
Podstawowa
Przyroda

Klasa IV

Materiały metodyczne dla nauczycieli

Autorzy:
Brygida Baranowska, Andrzej Boczarowski, Anna Florek, Dariusz Kajewski, Katarzyna Lech, Barbara Szydzik

Redakcja merytoryczna i metodyczna:
Marek Czowgan, Joanna Remisz, Agnieszka Zembold-Guła, Halina Kleszczyńska, Zyta Sendecka

Redakcja językowa:
Elżbieta Winiarska-Grabosz

Redakcja techniczna:
Katarzyna Dziembowska, Małgorzata Gajecka, Krzysztof Jaworski, Iwona Kryszak, Aleksandra Ryczkowska

Opracowanie elementów graficznych i programistycznych:
Dariusz Adryan, Radosław Bączkowski, Andrzej Bogusz, Paweł Hawro, Anna Jasnos, Krzysztof Jaworski, Jakub Kamiński, Jan Kiełczewski, Anita Mowczan, Aleksandra Ryczkowska, Marcin Sadomski, Michał Szymczak

Redakcja WCAG:
Izabela Mrochen