Album fotograficzny w programie Picasa

Scenariusz zajęć z informatyki na temat korzystania z narzędzi internetowych do tworzenia albumów zdjęć. Film (samouczek) dotyczący tworzenia albumu zdjęć w programie Picasa. Ćwiczenie utrwalające umiejętności tworzenia albumu zdjęć w programie Picasa.