Alegoryczne wyrażenie myśli romantycznej przez Françoisa Rude'a