Analityczne słuchanie muzyki klasycznej – forma, charakter, nastrój, wykonawca