Awangarda XX w. – Katarzyna Kobro

Szkoła ponadpodstawowa
Historia sztuki
Plastyka

Autor:
ewa.marcinkiewicz