Badanie właściwości fizycznych aldehydów i ketonów