Benjamin Britten jako przedstawiciel muzyki angielskiej XX w.