Bezpieczne wykorzystywanie przyborów i przyrządów sportowych

Scenariusz i materiały multimedialne do lekcji WF na której uczeń pozna sposoby bezpiecznego przenoszenia i układania sprzętu sportowego.