Biblioteki, księgozbiory w starożytnej Grecji i Rzymie