Biografia i dossier dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Biografia językowa to osobisty zapis wydarzeń związanych z nauką języków i także osobista refleksja ucznia na temat własnych strategii uczenia się oraz potrzeb i celów nauki.  

Dossier to teczka zawierająca wybór prac i dokumentów właściciela Portfolio. To właśnie w Dossier osoba ucząca się gromadzi swoje najlepsze prace, dyplomy, zaświadczenia o udziale w konkursach, wymianie, np. międzyszkolnej, projekcie/tach, kursach językowych, wycieczce, podróży, pracy wakacyjnej za granicą itd.

Europejskie Portfolio Językowe to dokument, który został utworzony z inicjatywy Rady Europy i funkcjonuje we wszystkich krajach Europy oraz poza nią. Powstał, aby uświadomić każdej osobie uczącej się języków obcych, że odpowiedzialność za kształcenie językowe nie leży wyłącznie po stronie nauczyciela.